Činnosti společnosti

 • Expertní činnost a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí
 • Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady
 • Ochrana vod
 • Ochrana ovzduší
 • Chemické látky a přípravky
 • Likvidace ekologických havárií
 • Monitoring životního prostředí, vzorkování a chemické analýzy vzorků ze složek životního prostředí
 • Analýzy rizik a ekologické audity
 • Geologická a hydrogeologická činnost
 • Sanace starých ekologických zátěží, rekultivačně sanační práce
 • Posuzování vlivů na životní prostředí EIA
 • IPPC - zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
 
Telefon: 257 213 458
Fax: 257 213 458