Strategie společnosti

  • Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj pro nás nejsou jen prázdné pojmy. Naše společnost nabízí svým zákazníkům řešení, která vždy přispějí k účinnému a ekologicky šetrnému využívání přírodních zdrojů.
  • Pracujeme pouze na smysluplných a prospěšných projektech, jejichž realizace vždy zlepší stav životního prostředí.
  • Nejdůležitější je pro nás dlouhodobé partnerství s klienty, kteří opakovaně využívají naše služby.
  • Každému klientovi věnujeme maximální péči.
  • Vždy aktivně hledáme pro naše klienty to nejlepší řešení.
  • Jsme poradenská společnost orientovaná na vědomosti a schopnosti svých zaměstnanců. Týmová práce, sdílení myšlenek a znalostí neustále motivuje naše poradce ke špičkovým výkonům.
  • Naším hnacím motorem je komunikace. Stálá komunikace s klientem v průběhu realizace projektu, úpravy, doplnění, rady, konzultace, to vše bez dalších finančních nároků na klienta.
Telefon: 257 213 458
Fax: 257 213 458